Posterlounge   Kolekcje   Exhibition Posters   Obraz na drewnie Mercato Dei Fiori (Flower Market), Roma