Posterlounge   Pomoc   Polityka prywatności

Polityka prywatności

Administratorem danych osobowych odpowiedzialnym za ich przetwarzanie jest:
Posterlounge GmbH
Mommsenstraße 6
04329 Leipzig
Niemcy
+49 341 33 97 59 00
info@posterlounge.pl

Dziękujemy za Państwa zainteresowanie naszym sklepem internetowym. Ochrona Państwa prywatności jest dla nas bardzo ważna. Poniżej znajdą Państwo szczegółowe informacje dotyczące postępowania z Państwa danymi.


1. Dane dostępowe i hosting

Na nasze strony internetowe można wchodzić bez podawania swoich danych osobowych. W przypadku każdego wywołania strony internetowej serwer zapisuje automatycznie jedynie tzw. logi serwera, jak np. nazwę żądanego pliku, Państwa adres IP, datę i godzinę wywołania, ilość przesyłanych danych i składającego zapytanie dostawcę usług internetowych (tzw. dane dostępowe) oraz dokumentuje wywołanie strony.

Dane te są analizowane wyłącznie w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania strony i ulepszenia naszej oferty. Powyższe służy zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO zabezpieczeniu naszego prawnie uzasadnionego interesu, polegającego na prawidłowym zaprezentowaniu naszej oferty. Wszystkie dane dostępowe są usuwane w terminie siedmiu dni od momentu zakończenia Państwa wizyty na stronie.

Usługi hostingowe dostarczane przez zewnętrznego usługodawcę
W ramach powierzenia przetwarzania danych – na nasze zlecenie zewnętrzny usługodawca wykonuje dla nas usługi w zakresie hostingu i prezentacji stron internetowych. Wszystkie dane, które w sposób opisany w niniejszej polityce prywatności zostały zgromadzone w ramach korzystania z naszej strony internetowej lub w przewidzianych do tego celu formularzach w sklepie internetowym, są przechowywane na serwerach tego usługodawcy. Przetwarzanie na innych serwerach odbywa się wyłącznie w zakresie określonym w niniejszej polityce prywatności.

Usługodawca z którym współpracujemy ma siedzibę na terenie kraju należącego do Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego.


2. Gromadzenie i wykorzystywanie danych celem realizacji umowy

Gromadzimy dane osobowe wyłącznie wtedy, kiedy nam je Państwo dobrowolnie przekazują składając swoje zamówienie, kontaktując się z nami (np. za pomocą formularza kontaktowego albo e-mailem) lub zakładając konto klienta. Pola obowiązkowe są oznaczone jako takie, ponieważ zawarte w nich dane są niezbędne do wykonania umowy lub założenia konta klienta czy też rozpatrzenia sprawy, w której kontaktują się Państwo z nami. Bez ich podania nie można ukończyć zamówienia lub założyć konta klienta ani skontaktować się z nami. To, jakie dane są gromadzone, wynika bezpośrednio z formularzy, do których wprowadzane są dane. Z przekazanych przez Państwa danych korzystamy zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO w celu wykonania umowy i odpowiedzi na Państwa zapytania. Po wykonaniu umowy lub usunięciu Państwa konta klienta, przetwarzanie Państwa danych zostanie ograniczone, a po upływie okresów przechowywania określonych w przepisach podatkowych i ustawie o rachunkowości dane te zostaną usunięte, chyba że wyrażą Państwo jednoznaczną zgodę na dalsze korzystanie z tych danych lub zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa zastrzeżemy prawo do dalszego korzystania z danych, o czym – w takiej sytuacji informujemy Państwa w niniejszej polityce prywatności. Państwa konto klienta może zostać usunięte w każdej chwili. W tym celu należy wysłać wiadomość na nasz adres kontaktowy wskazany w punkcie „Nasze dane kontaktowe i Państwa prawa” lub skorzystać z odpowiedniej funkcji w ustawieniach Państwa konta klienta.


3. Przekazywanie danych

W celu wykonania umowy przekazujemy Państwa dane firmie kurierskiej zajmującej się dostawą, o ile jest to niezbędne do doręczenia zamówionych towarów, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO. Zależnie od tego, którego dostawcę usług płatniczych wybiorą Państwo w procesie zamówienia, celem realizacji płatności przekazujemy zgromadzone w tym celu dane płatnicze do instytucji kredytowej obsługującej płatność i ewentualnie do wybranego przez nas lub przez Państwa dostawcy usług płatniczych. Niektórzy dostawcy usług płatniczych gromadzą dane samodzielnie, jeżeli założą Państwo u nich konto. W takich przypadkach w trakcie składania zamówienia zostaną Państwo przekierowani na stronę dostawcy usług płatniczych, gdzie po zalogowaniu będą Państwo mogli zrealizować płatność. Obowiązuje wówczas również polityka prywatności danego dostawcy usług płatniczych.

Przekazywanie danych kurierom
Jeśli udzielą nam Państwo w trakcie lub po złożeniu zamówienia swojej wyraźnej zgody, przekażemy na jej podstawie zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO Państwa adres e-mail i numer telefonu wybranej w procesie zamawiania firmie kurierskiej, aby mogła się ona skontaktować z Państwem przed dostarczeniem zamówienia celem awizowania lub uzgodnienia terminu dostawy.

Powyższa zgoda może zostać w każdej chwili cofnięta poprzez wysłanie nam stosownej wiadomości na nasz adres kontaktowy wskazany w punkcie „Nasze dane kontaktowe i Państwa prawa” lub poprzez wysłanie wiadomości bezpośrednio do firmy kurierskiej na wskazany poniżej adres kontaktowy.

Po wycofaniu zgody usuniemy podane przez Państwa w tym celu dane, chyba że wyrażą Państwo wyraźną zgodę na dalsze korzystanie z tych danych w innych celach lub zastrzeżemy prawo dalszego korzystania z tych danych w ustawowo dozwolonych przypadkach, o czym – w takiej sytuacji informujemy Państwa w niniejszej polityce prywatności.

DHL Express Germany GmbH
Heinrich-Brüning-Straße 5
53113 Bonn
Niemcy

DPD Deutschland GmbH
Wailandtstraße 1
63741 Aschaffenburg
Niemcy

Kühne + Nagel (AG & Co.) KG
Großer Grasbrook 11–13
20457 Hamburg
Niemcy

FedEx Express Germany GmbH
Langer Kornweg 34 k
65451 Kelsterbach
Niemcy

Przekazywanie danych dostawcy usług płatniczych
W celu realizacji płatności (z wyjątkiem płatności za pośrednictwem PayPal) przekazujemy Twoje dane uzyskane podczas składania zamówienia oraz informacje o zamówieniu zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO dostawcy usług płatniczych Adyen N.V., Simon Carmiggeltstraat 6-50, 1011 DJ Amsterdam, Holandia. Twój adres IP zostanie zapisany przez Adyen. Przesyłanie danych dotyczących płatności jest szyfrowane.

Płatności za pośrednictwem PayPal są realizowane przez PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, 2449 Luksemburg, Luksemburg. Więcej informacji na temat ochrony danych osobowych PayPal można znaleźć w Oświadczeniu o ochronie danych osobowych dostawcy usług płatniczych: https://www.paypal.com/pl/webapps/mpp/ua/privacy-prev

Przekazywanie danych firmie windykacyjnej
Jeżeli pomimo upomnienia i wezwania do zapłaty, nasze roszczenie o zapłatę wynikające z umowy sprzedaży zawartej między Państwem a nami nie zostanie uregulowane, wówczas zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO – w celu realizacji umowy przekażemy Państwa dane do współpracującej z nami firmy windykacyjnej. W takim przypadku wierzytelność jest ściągana bezpośrednio przez firmę windykacyjną. Ponadto przekazanie danych służy zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO zabezpieczeniu naszych prawnie uzasadnionych interesów polegających na efektywnym dochodzeniu i egzekwowaniu naszych umownych roszczeń.


4. Newsletter wysyłany e-mailem i reklama wysyłana pocztą

Reklama wysyłana e-mailem po zapisaniu się do newslettera
Jeśli zapiszą się Państwo do naszego newslettera, wówczas będziemy korzystać z danych niezbędnych do tego celu lub przekazanych nam przez Państwa osobno w celu regularnego przesyłania Państwu naszego newslettera drogą elektroniczną na podstawie udzielonej przez Państwa zgody, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

Mogą Państwo w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania newslettera, wysyłając nam wiadomość na nasz adres kontaktowy wskazany w punkcie „Nasze dane kontaktowe i Państwa prawa” lub korzystając z odpowiedniego linka zamieszczonego w newsletterze. Po wyrejestrowaniu się usuniemy Państwa adres e-mail, o ile nie wyrażą Państwo w sposób wyraźny zgody na dalsze korzystanie z Państwa danych w innych celach lub nie zastrzeżemy prawa dalszego korzystania z tych danych w ustawowo dozwolonych przypadkach, o czym – w takiej sytuacji informujemy Państwa w niniejszej polityce prywatności.

Newsletter jest wysyłany w ramach powierzenia przetwarzania danych na nasze zlecenie przez zewnętrznego usługodawcę, któremu przekazujemy w tym celu Państwa adres e-mail. Usługodawca z którym współpracujemy ma siedzibę na terenie kraju należącego do Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Reklama wysyłana pocztą tradycyjną i Państwa prawo sprzeciwu
Ponadto zastrzegamy sobie prawo do przetwarzania Państwa danych – imienia i nazwiska oraz adresu pocztowego do własnych celów reklamowych w zakresie naszych produktów, np. przesyłania pocztą najnowszych ofert i informacji dotyczących naszych produktów. Powyższe służy zabezpieczeniu naszego prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegającego na kontakcie z klientami w celach reklamy własnych produktów.

Przesyłki reklamowe są dostarczane w ramach powierzenia przetwarzania danych na nasze zlecenie przez zewnętrznego usługodawcę, któremu przekazujemy w tym celu Państwa dane. Mogą Państwo w każdym momencie wyrazić swój sprzeciw wobec zachowywania i wykorzystywania Państwa danych wysyłając wiadomość na nasz adres kontaktowy wskazany w punkcie „Nasze dane kontaktowe i Państwa prawa”.


5. Cookies i analityka internetowa

Aby uatrakcyjnić naszą stronę internetową i umożliwić korzystanie z określonych funkcji w celu wyświetlenia odpowiednich produktów lub do celów badań rynkowych, stosujemy na naszych stronach tzw. pliki cookies. Powyższe służy zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO ochronie naszego prawnie uzasadnionego interesu, polegającego na optymalnej prezentacji naszej oferty. Cookies są małymi plikami tekstowymi, które są automatycznie zapisywane na Państwa urządzeniu końcowym. Niektóre używane przez nas cookies są usuwane po zakończeniu sesji przeglądarki internetowej, tzn. po jej zamknięciu (tzw. cookies sesyjne). Inne cookies są zachowywane na Państwa urządzeniu końcowym i umożliwiają nam rozpoznanie Państwa przeglądarki przy kolejnym wejściu na stronę (tzw. trwałe cookies). Czas przechowywania podany jest w ustawieniach dot. cookies Państwa przeglądarki internetowej. Przeglądarkę można skonfigurować w ten sposób, aby otrzymywać informację o stosowaniu cookies i mieć możliwość decydowania o ich akceptacji lub odrzuceniu w określonych przypadkach lub całkowicie. Przeglądarki zarządzają ustawieniami cookies na różne sposoby. W menu pomocniczym przeglądarki internetowej znajdą Państwo wyjaśnienia dotyczące zmiany ustawień cookies. Dostępne są one pod następującymi linkami:

W przypadku braku zgody na wykorzystywanie plików cookies funkcjonalność naszej strony internetowej może zostać ograniczona.

Korzystanie z Google DoubleClick
W ramach korzystania z Google Analytics i Google Ads (patrz poniżej), niniejsza strona wykorzystuje w celach reklamowych również tzw. cookie DoubleClick, co umożliwia rozpoznanie Twojej przeglądarki podczas odwiedzania innych stron internetowych. Pliki cookie generują automatycznie informacje o Twojej wizycie na tej stronie internetowej, które są zazwyczaj przekazywane na serwer Google w USA i tam przechowywane. Przed przekazaniem adresu IP w obrębie państw członkowskich Unii Europejskiej lub w innych państwach będących stronami Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym, jest on skracany poprzez aktywację anonimizacji IP na niniejszej stronie internetowej. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP zostanie przekazany na serwer Google w USA i tam skrócony. Anonimowy adres IP przekazywany przez Twoją przeglądarkę w ramach Google Analytics nie jest łączony z innymi danymi Google.

Google będzie wykorzystywał te informacje do sporządzania raportów dotyczących aktywności na stronie internetowej oraz do świadczenia innych usług związanych z korzystaniem ze strony. Służy to zabezpieczeniu naszych prawnie uzasadnionych interesów, które polegają na optymalnej prezentacji naszej oferty zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Google może również przekazywać te informacje osobom trzecim, jeżeli jest do tego zobowiązany prawnie lub jeżeli osoby trzecie przetwarzają te informacje na zlecenie Google. Po zaprzestaniu realizacji zadania i zakończeniu korzystania z Google DoubleClick, zebrane w tym kontekście dane zostaną usunięte.

Google DoubleClick jest ofertą Google Ireland Limited, spółki założonej i regulowanej przez prawo irlandzkie, z siedzibą w Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia (www.google.pl). W razie przekazywania i przechowywania informacji na serwerze Google w USA, amerykańska spółka Google LLC posiada certyfikat EU-US Privacy Shield. Aktualny certyfikat dostępny jest pod tym linkiem. W ramach umowy pomiędzy USA a Komisją Europejską ta ostatnia stwierdziła odpowiedni poziom ochrony danych w przypadku przedsiębiorstw posiadających certyfikat Privacy Shield.

W każdej chwili możesz odwołać swoją zgodę ze skutkiem na przyszłość, dezaktywując plik cookie DoubleClick za pośrednictwem tego linku. Aby uzyskać informacje na temat sposobu, w jaki zamieszczane są pliki cookie i aby dostosować swoje ustawienia w tym zakresie, możesz skontaktować się z Digital Advertising Alliance. Możesz również ustawić swoją przeglądarkę tak, abyś był informowany o zamieszczeniu plików cookie i abyś mógł indywidualnie decydować o ich akceptacji lub o nieudzieleniu akceptacji na zamieszczanie plików cookie w niektórych przypadkach lub całkowicie. Jeśli nie wyrażasz zgody na zamieszczenie plików cookie, funkcjonalność naszej strony może być ograniczona.

Zastosowanie Google Analytics do celów analityki internetowej
Nasza strona internetowa używa Google Analytics jako narzędzia do analityki internetowej. Służy to zabezpieczeniu naszych prawnie uzasadnionych interesów, które polegają na optymalnej prezentacji naszej oferty zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Google Analytics korzysta z metod, które umożliwiają analizę korzystania przez Państwa ze strony internetowej, na przykład pliki cookies. Automatycznie zgromadzone informacje dotyczące korzystania przez Państwa z niniejszej strony internetowej są przekazywane z reguły do serwera Google w Stanach Zjednoczonych i tam przechowywane. Z uwagi na aktywowaną na niniejszej stronie internetowej anonimizację IP, Państwa adres IP jest skracany przed przekazaniem dalej w obrębie państw członkowskich Unii Europejskiej lub innych państw będących stroną Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP jest przekazywany do serwera Google w Stanach Zjednoczonych i tam skracany. Zanonimizowany adres IP przekazany przez Państwa przeglądarkę w ramach Google Analytics co do zasady nie jest łączony z innymi danymi Google. Po zrealizowaniu celu przetwarzania i zaprzestaniu przez nas użytkowania Google Analytics, zgromadzone dane zostaną usunięte.

Usługa Google Analytics stanowi ofertę Google Ireland Limited, spółki założonej i regulowanej przez prawo irlandzkie, z siedzibą w Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia (www.google.pl). W razie przekazywania i przechowywania informacji na serwerze Google w USA, amerykańska spółka Google LLC posiada certyfikat EU-US Privacy Shield. Aktualny certyfikat dostępny jest pod tym linkiem. W ramach umowy pomiędzy USA a Komisją Europejską ta ostatnia stwierdziła odpowiedni poziom ochrony danych w przypadku przedsiębiorstw posiadających certyfikat Privacy Shield.

Mogą Państwo zapobiec rejestrowaniu przez Google zgromadzonych przez pliki cookies danych dotyczących korzystania przez Państwa z naszej strony internetowej (w tym Państwa adresu IP), jak również przetwarzaniu tych danych przez Google, jeśli pobiorą i zainstalują Państwo wtyczkę do przeglądarki znajdującą się pod linkiem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl

Alternatywnie – zamiast instalacji wtyczki do przeglądarki internetowej mogą Państwo również kliknąć w niniejszy link aby wyłączyć gromadzenie danych przez Google Analytics na naszej stronie internetowej. Na Państwa urządzeniu końcowym zapisany zostanie wówczas plik cookie opt-out. Jeśli usuną Państwo pliki cookies, wówczas muszą Państwo ponownie kliknąć w powyższy link.

Śledzenie konwersji za pomocą Google Ads
Na niniejszej stronie internetowej korzystamy z internetowego programu reklamowego Google Ads, a w jego ramach ze śledzenia konwersji (oceny działań odwiedzających). Służy to zabezpieczeniu naszych prawnie uzasadnionych interesów, które polegają na optymalnej prezentacji naszej oferty zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Kliknięcie reklamy zamieszczonej przez Google skutkuje zamieszczeniem na komputerze użytkownika pliku cookie służącego do śledzenia konwersji. Pliki te mają ograniczoną ważność, nie zawierają żadnych danych osobowych i dlatego nie są wykorzystywane do osobistej identyfikacji. Jeśli użytkownik odwiedza pewne strony na naszej stronie internetowej, a plik cookie jeszcze nie stracił ważności, Google i my możemy rozpoznać, że użytkownik został przekierowany na tę stronę po kliknięciu reklamy. Każdy klient Google Ads otrzymuje inny plik cookie. Dlatego nie ma możliwości śledzenia plików cookie za pośrednictwem stron internetowych klientów Google Ads. Informacje zbierane za pomocą pliku cookie śledzącego konwersję są wykorzystywane do tworzenia statystyk konwersji. Dzięki temu uzyskujemy informacje na temat łącznej liczby użytkowników, którzy kliknęli jedno z naszych ogłoszeń i zostali przekierowani na stronę z tagiem śledzenia konwersji. Nie otrzymujemy jednak żadnych informacji umożliwiających osobistą identyfikację użytkowników. Po zaprzestaniu realizacji zadania i zakończeniu korzystania z Google DoubleClick, zebrane w tym kontekście dane zostaną usunięte.

Usługa Google Ads stanowi ofertę Google Ireland Limited, spółki założonej i regulowanej przez prawo irlandzkie, z siedzibą w Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia (www.google.pl). W razie przekazywania i przechowywania informacji na serwerze Google w USA, amerykańska spółka Google LLC posiada certyfikat EU-US Privacy Shield. Aktualny certyfikat dostępny jest pod tym linkiem. W ramach umowy pomiędzy USA a Komisją Europejską ta ostatnia stwierdziła odpowiedni poziom ochrony danych w przypadku przedsiębiorstw posiadających certyfikat Privacy Shield.

Za pomocą tego linku możesz dezaktywować spersonalizowaną reklamę. Możesz również skontaktować się z Digital Advertising Alliance, aby uzyskać informacje na temat sposobu, w jaki zamieszczane są pliki cookie i aby dostosować swoje ustawienia w tym zakresie.


6. Reklama za pomocą narzędzi do e-marketingu

Remarketing z Google Ads
Z pomocą Google Ads promujemy naszą stronę internetową w wynikach wyszukiwania oraz na stronach osób trzecich. Podczas odwiedzin naszej strony internetowej automatycznie pozostawiany jest w urządzeniu każdego odwiedzającego tzw. plik remarketing cookie firmy Google, który z pomocą pseudonimowego identyfikatora (ID) oraz na podstawie odwiedzanych przez Państwa stron umożliwia wyświetlanie reklam opartych na zainteresowaniach. Służy to zabezpieczeniu naszych dominujących i uzasadnionych interesów w optymalnym prowadzeniu działań marketingowych dla naszej strony internetowej zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Po zrealizowaniu celu przetwarzania i zaprzestaniu przez nas użytkowania Google Ads Remarketing, zgromadzone dane zostaną usunięte.

Przetwarzanie danych wykraczające poza powyższy zakres ma miejsce tylko wtedy, gdy wyrazili Państwo zgodę wobec Google na łączenie historii przeglądania i użycia aplikacji z Państwa kontem oraz wykorzystanie informacji z Państwa konta Google do personalizowania reklam, które wyświetlane są na stronach internetowych. Jeśli w takim przypadku będziecie Państwo zalogowani podczas wizyty na naszej stronie internetowej w serwisie Google, Google wykorzysta Państwa dane razem z danymi Google Analytics w celu stworzenia i zdefiniowania list grup docelowych dla celów remarketingu na różnych urządzeniach. W tym celu Google łączy tymczasowo Państwa dane osobowe z danymi Google Analytics, aby utworzyć grupy docelowe.

Usługa Google Ads stanowi ofertę Google Ireland Limited, spółki założonej i regulowanej przez prawo irlandzkie, z siedzibą w Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia (www.google.pl). W razie przekazywania i przechowywania informacji na serwerze Google w USA, amerykańska spółka Google LLC posiada certyfikat EU-US Privacy Shield. Aktualny certyfikat dostępny jest pod tym linkiem. W ramach umowy pomiędzy USA a Komisją Europejską ta ostatnia stwierdziła odpowiedni poziom ochrony danych w przypadku przedsiębiorstw posiadających certyfikat Privacy Shield.

Mogą Państwo dezaktywować cookies wykorzystywane do remarketingu klikając w niniejszy link. Ponadto mogą Państwo zasięgnąć informacji na temat stosowania cookies na stronie Digital Advertising Alliance oraz zmienić ustawienia w tym zakresie.

Remarketing z Microsoft Advertising
Z pomocą wtyczki Microsoft Advertising promujemy naszą stronę internetową w wynikach wyszukiwania Bing, Yahoo i MSN oraz na stronach osób trzecich. Podczas odwiedzin naszej strony internetowej w Państwa urządzeniu automatycznie zapisywany będzie plik cookie, który z pomocą pseudonimowego identyfikatora (ID) oraz na podstawie odwiedzanych przez Państwa stron umożliwia wyświetlanie reklam opartych na Państwa zainteresowaniach. Służy to zabezpieczeniu naszych dominujących i uzasadnionych interesów w optymalnym prowadzeniu działań marketingowych dla naszej strony internetowej zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Po zrealizowaniu celu przetwarzania i zaprzestaniu przez nas użytkowania wtyczki Microsoft Advertising Remarketing, zgromadzone za jej pośrednictwem dane zostaną usunięte.

Microsoft Advertising jest usługą firmy Microsoft Corporation, 1 Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, USA (www.microsoft.com). Microsoft Corporation ma siedzibę główną w USA i posiada certyfikat EU-US Privacy Shield. Aktualny certyfikat dostępny jest pod tym linkiem. W ramach umowy pomiędzy USA a Komisją Europejską, ta ostatnia stwierdziła odpowiedni poziom ochrony danych w przypadku przedsiębiorstw posiadających certyfikat Privacy Shield.

Mogą Państwo w każdej chwili wycofać zgodę ze skutkiem na przyszłość i dezaktywować stosowanie plików cookies wykorzystywanych do remarketingu klikając w niniejszy link. Ponadto mogą Państwo zasięgnąć informacji na temat stosowania cookies na stronie Digital Advertising Alliance oraz zmienić ustawienia w tym zakresie.

Remarketing z Facebook Ads
Na niniejszej stronie internetowej wykorzystujemy internetowy program reklamowy Facebook Ads, a w jego ramach funkcję remarketingu „Grupy niestandardowych odbiorców”, aby kierować do odwiedzających naszą stronę internetową spersonalizowaną reklamę opartą na zainteresowaniach w sieci społecznościowej Facebook. W tym celu na niniejszej stronie internetowej został zamieszczony tag remarketingowy Facebook. Jest on wykorzystywany do łączenia się z serwerami portalu Facebook podczas odwiedzania strony i do przekazywania im informacji o tym, które z naszych stron zostały odwiedzone. Informacje te zostają przypisane do Twojego osobistego konta na Facebooku. Gdy następnym razem odwiedzisz Facebook, możesz zobaczyć spersonalizowane reklamy oparte na Twoich zainteresowaniach. Służy to zabezpieczeniu naszych dominujących i uzasadnionych interesów w optymalnym prowadzeniu działań marketingowych dla naszej strony internetowej zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

Facebook Ads jest ofertą Facebook Ireland Ltd., spółki założonej i regulowanej przez prawo irlandzkie, z siedzibą w 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlandia (www.facebook.com). W razie przekazywania i przechowywania informacji na serwerze Facebook w USA, amerykańska spółka Facebook Inc. posiada certyfikat EU-US Privacy Shield. Aktualny certyfikat dostępny jest pod tym linkiem. W ramach umowy pomiędzy USA a Komisją Europejską ta ostatnia stwierdziła odpowiedni poziom ochrony danych w przypadku przedsiębiorstw posiadających certyfikat Privacy Shield.

Funkcję remarketingu „Grupy niestandardowych odbiorców” możesz wyłączyć tutaj. Więcej informacji o gromadzeniu i wykorzystywaniu danych przez Facebook, o Twoich prawach w tym zakresie oraz sposobach ochrony prywatności można znaleźć w polityce prywatności Facebook: https://www.facebook.com/about/privacy/

Remarketing z Twitter Ads
Na niniejszej stronie internetowej wykorzystujemy internetowy program reklamowy Twitter Ads, a w jego ramach funkcję remarketingu, aby kierować do odwiedzających naszą stronę internetową spersonalizowaną reklamę opartą na zainteresowaniach w sieci społecznościowej Twitter. W tym celu na niniejszej stronie internetowej został zamieszczony tag remarketingowy Twitter. Jest on wykorzystywany do łączenia się z serwerami portalu Twitter podczas odwiedzania strony i do przekazywania im informacji o tym, które z naszych stron zostały odwiedzone. Informacje te zostają przypisane do Twojego osobistego konta na Twitterze. Gdy następnym razem odwiedzisz Twitter, możesz zobaczyć spersonalizowane reklamy oparte na Twoich zainteresowaniach. Służy to zabezpieczeniu naszych dominujących i uzasadnionych interesów w optymalnym prowadzeniu działań marketingowych dla naszej strony internetowej zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

Twitter Ads jest ofertą Twitter Ireland Limited, spółki założonej i regulowanej przez prawo irlandzkie, z siedzibą w One Cumberland Place, Fenian Street, Dublin 2, D02 AX07, Irlandia (www.twitter.com). W razie przekazywania i przechowywania informacji na serwerze Twitter w USA, amerykańska spółka Twitter Inc. posiada certyfikat EU-US Privacy Shield. Aktualny certyfikat dostępny jest pod tym linkiem. W ramach umowy pomiędzy USA a Komisją Europejską ta ostatnia stwierdziła odpowiedni poziom ochrony danych w przypadku przedsiębiorstw posiadających certyfikat Privacy Shield.

Funkcję remarketingu możesz wyłączyć tutaj. Więcej informacji o gromadzeniu i wykorzystywaniu danych przez Twitter, o Twoich prawach w tym zakresie oraz sposobach ochrony prywatności można znaleźć w polityce prywatności Twitter: https://twitter.com/en/privacy

Remarketing z Pinterest Ads
Na niniejszej stronie internetowej wykorzystujemy internetowy program reklamowy Pinterest Ads, a w jego ramach funkcję remarketingu, aby kierować do odwiedzających naszą stronę internetową spersonalizowaną reklamę opartą na zainteresowaniach w sieci społecznościowej Pinterest. W tym celu na niniejszej stronie internetowej został zamieszczony tag remarketingowy Pinterest. Jest on wykorzystywany do łączenia się z serwerami portalu Pinterest podczas odwiedzania strony i do przekazywania im informacji o tym, które z naszych stron zostały odwiedzone. Informacje te zostają przypisane do Twojego osobistego konta na Pintereście. Gdy następnym razem odwiedzisz Pinterest, możesz zobaczyć spersonalizowane reklamy oparte na Twoich zainteresowaniach. Służy to zabezpieczeniu naszych dominujących i uzasadnionych interesów w optymalnym prowadzeniu działań marketingowych dla naszej strony internetowej zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

Pinterest Ads jest ofertą Pinterest Ireland Limited, spółki założonej i regulowanej przez prawo irlandzkie, z siedzibą w in Palmerston House, 2nd Floor, Fenian Street, Dublin 2, Irlandia (pl.pinterest.com). W razie przekazywania i przechowywania informacji na serwerze Pinterest w USA, amerykańska spółka Pinterest Inc. posiada certyfikat EU-US Privacy Shield. Aktualny certyfikat dostępny jest pod tym linkiem. W ramach umowy pomiędzy USA a Komisją Europejską ta ostatnia stwierdziła odpowiedni poziom ochrony danych w przypadku przedsiębiorstw posiadających certyfikat Privacy Shield.

Funkcję remarketingu możesz wyłączyć tutaj. Więcej informacji o gromadzeniu i wykorzystywaniu danych przez Pinterest, o Twoich prawach w tym zakresie oraz sposobach ochrony prywatności można znaleźć w polityce prywatności Pinterest: https://policy.pinterest.com/pl/privacy-policy

Nasza aktywność na portalach społecznościowych Facebook, Twitter, YouTube, Instagram, Pinterest, XING
Nasza aktywność na portalach społecznościowych służy zapewnieniu aktywnej komunikacji z naszymi stałymi i potencjalnymi klientami. Za pomocą mediów społecznościowych informujemy również o naszych produktach i aktualnych promocjach.

W przypadku odwiedzin naszego profilu/konta w portalu społecznościowym, dany portal społecznościowy może za pomocą plików cookies w celach badania rynku i reklamowych automatycznie gromadzić i przetwarzać Państwa dane osobowe i tworzyć na ich podstawie pseudonimowane profile użytkowników. Pseudonimowane profile tworzone są np. w celu umożliwienia wyświetlenia reklamy odpowiadającej Państwa zainteresowaniom.

Powyższe służy zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO zabezpieczeniu naszego prawnie uzasadnionego interesu, polegającego na zapewnieniu optymalnej komunikacji z klientami i prezentacji naszej oferty na rynku. Jeśli portal społecznościowy poprosi Państwa (np. za pomocą pola checkbox) o udzielenie zgody na przetwarzanie danych osobowych, wówczas podstawą prawną ich przetwarzania będzie art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

W przypadku portali społecznościowych mających siedzibę w USA obowiązuje porozumienie EU-US Privacy Shield (tzw. tarcza prywatności). W ramach umowy pomiędzy USA a Komisją Europejską, ta ostatnia stwierdziła odpowiedni stopień ochrony danych w przypadku przedsiębiorstw posiadających certyfikat Privacy Shield. Aktualny certyfikat danego portalu społecznościowego z siedzibą w USA dostępny jest pod tym linkiem.

Szczegółowe informacje w zakresie przetwarzania Państwa danych przez poszczególne portale społecznościowe, jak również możliwość nawiązania kontaktu, złożenia zapytań dot. ustawień prywatności lub wniosku dot. realizacji Państwa uprawnień, w szczególności prawa do sprzeciwu, opisane zostały w polityce prywatności poszczególnych portali społecznościowych. Gdyby potrzebowali Państwo pomocy w tym zakresie, mogą Państwo skontaktować się również z nami.


Możliwość wyrażenia sprzeciwu (opt-out):


7. Wysyłanie przypomnienia o możliwości wystawienia opinii

Jeśli udzielili nam Państwo wyraźnej zgody w trakcie lub po złożeniu zamówienia zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO, użyjemy Państwa adresu e-mail do wysłania przypomnienia do wyrażenia opinii i wystawienia oceny dot. Państwa zamówienia za pomocą stosowanego przez nas systemu wystawiania opinii.

Udzieloną zgodę mogą Państwo odwołać w każdej chwili poprzez wysłanie stosownej wiadomości na nasz adres kontaktowy wskazany w punkcie „Nasze dane kontaktowe i Państwa prawa”.


8. Nasze dane kontaktowe i Państwa prawa

Osobom, których dane są przetwarzane przysługują następujące prawa:
 • zgodnie z art. 15 RODO: prawo do uzyskania informacji o przetwarzaniu danych w zakresie określonym w tym artykule;
 • zgodnie z art. 16 RODO: prawo do sprostowania Państwa nieprawidłowych lub niekompletnych danych osobowych;
 • zgodnie z art. 17 RODO: prawo do usunięcia („prawo do bycia zapomnianym”), zapisanych u nas Państwa danych osobowych, o ile ich dalsze przetwarzanie nie jest niezbędne:
  • do korzystania z prawa do wolności wypowiedzi i informacji;
  • do wywiązania się z prawnego obowiązku;
  • z uwagi na względy interesu publicznego;
  • do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
 • zgodnie z art. 18 RODO: prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych, o ile:
  • prawidłowość tych danych osobowych jest przez Państwa kwestionowana;
  • przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a Państwo sprzeciwiają się ich usunięciu;
  • nie potrzebujemy już danych osobowych, ale są one potrzebne Państwu do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
  • wnieśli Państwo na podstawie art. 21 RODO sprzeciw wobec przetwarzania danych;
 • zgodnie z art. 20 RODO: prawo do otrzymania dostarczonych nam danych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego oraz do przesłania ich innemu administratorowi;
 • zgodnie z art. 77 RODO: prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Z reguły mogą się Państwo zwrócić w tej sprawie do organu nadzorczego w miejscu Państwa zwykłego pobytu, miejsca pracy lub siedziby naszego przedsiębiorstwa.

W przypadku pytań dotyczących gromadzenia, przetwarzania i korzystania z Państwa danych osobowych, a także w razie żądania udzielania informacji, sprostowania, ograniczenia przetwarzania czy usunięcia danych oraz w celu odwołania udzielonych zgód lub wyrażenia sprzeciwu wobec korzystania z określonych danych prosimy o bezpośredni kontakt zgodnie z informacjami wskazanymi na naszej stronie w zakładce „Informacje dla klienta – impressum”.

Inspektor ochrony danych:
Mein-Datenschutzbeauftragter.de
Philipp Herold
Hafenstraße 1a
23568 Lübeck
Niemcy
ochronadanych@posterlounge.pl


Prawo do wniesienia sprzeciwu

Jeżeli w sposób opisany w niniejszej polityce prywatności przetwarzamy dane osobowe w celu zabezpieczenia naszych prawnie uzasadnionych interesów, wówczas mogą Państwo wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych w tym celu – ze skutkiem na przyszłość. Jeżeli przetwarzanie ma miejsce do celów marketingu bezpośredniego, mogą Państwo zrealizować prawo do sprzeciwu w każdym czasie. Jeżeli przetwarzanie ma miejsce w innych celach, prawo do złożenia sprzeciwu przysługuje Państwu jedynie z przyczyn wynikających z Państwa szczególnej sytuacji.

Po skorzystaniu przez Państwa z prawa do sprzeciwu nie będziemy kontynuować przetwarzania Państwa danych osobowych, chyba że wykażemy istnienie ważnych, prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania i będą one nadrzędne wobec Państwa interesów i praw, lub gdy przetwarzanie danych ma służyć dochodzeniu, wykonaniu lub obronie roszczeń.

Zdanie powyższe nie obowiązuje, gdy przetwarzanie danych ma miejsce do celów marketingu bezpośredniego. W takim przypadku – po wyrażeniu przez Państwa sprzeciwu zaprzestaniemy dalszego przetwarzania Państwa danych osobowych.