Posterlounge   Pomoc   Prawo do odstąpienia od umowy

Informacje dotyczące korzystania z prawa odstąpienia od umowy oraz wzór formularza odstąpienia od umowy


Prawo do odstąpienia od umowy

Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym weszli Państwo w posiadanie ostatniego z towarów lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie ostatniego z towarów.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas (Posterlounge GmbH, Braunstraße 3, 04347 Leipzig, Niemcy, pomoc@posterlounge.pl, telefon: +49 341 33 97 59 00 o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną). Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.


Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia towaru (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania towaru lub do czasu dostarczenia nam dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Proszę odesłać lub przekazać nam towar, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo towar przed upływem terminu 14 dni. Ponosimy koszty zwrotu towaru. Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości towaru wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru.


Wzór formularza odstąpienia od umowy

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

  • Adresat Posterlounge GmbH, Braunstraße 3, 04347 Leipzig, Niemcy, pomoc@posterlounge.pl
  • Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących towarów(*) umowy dostawy następujących towarów(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących towarów(*)/o świadczenie następującej usługi(*)
  • Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)
  • Imię i nazwisko konsumenta(-ów)
  • Adres konsumenta(-ów)
  • Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)
  • Data

(*) Niepotrzebne skreślić.


Dobrowolne prawo zwrotu do 100 dni po otrzymaniu towaru

Dotyczy konsumentów: oprócz ustawowego prawa do odstąpienia od umowy przysługuje Państwu dobrowolne prawo zwrotu towaru w ciągu 100 dni od jego otrzymania. Prawo zwrotu umożliwia Państwu również odstąpienie od umowy po upływie 14‑dniowego terminu odstąpienia od umowy poprzez zwrot towaru w ciągu 100 dni od daty jego otrzymania (termin rozpoczyna swój bieg dzień po otrzymaniu towaru) na podany poniżej adres. Wysyłka w podanym terminie oznacza dotrzymanie terminu. Warunkiem skorzystania z dobrowolnego prawa zwrotu jest jednak zwrócenie towaru w całości i bez uszkodzeń.

Towar prosimy odesłać na adres:
Posterlounge GmbH, Braunstraße 3, 04347 Leipzig, Niemcy

Umownie przyznane dobrowolne prawo zwrotu nie narusza ustawowego prawa do odstąpienia od umowy. Do upływu 14‑dniowego okresu odstąpienia od umowy zastosowanie znajdują wyłącznie warunki ustawowe wymienione w informacjach o odstąpieniu od umowy. Dobrowolne prawo zwrotu nie ogranicza Państwa ustawowych praw gwarancyjnych.


Darmowy zwrot

Chcesz zwrócić zamówione artykuły? Skontaktuj się z naszym działem obsługi klienta (mailowo na adres pomoc@posterlounge.pl lub telefonicznie pod numerem 00800 900 900 30).

W przypadku zwrotów za pośrednictwem poczty lub firmy kurierskiej, wyślemy Ci bezpłatną etykietę zwrotną. Jeśli jest to towar spedycyjny (wszystkie produkty w rozmiarze L, za które przy składaniu zamówienia został naliczony koszt wysyłki w wysokości 189,95 zł), zorganizujemy dla Ciebie bezpłatny odbiór przez naszą firmę spedycyjną.

Do zapakowania zwracanych produktów najlepiej użyć oryginalnego opakowania. Oczywiście można też skorzystać z własnego opakowania.