Posterlounge   Pomoc   Prawo do odstąpienia od umowy

Pouczenie o prawie odstąpienia od umowy


Prawo odstąpienia od umowy

Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym weszli Państwo w posiadanie ostatniej z rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas (Posterlounge GmbH, Braunstraße 3, 04347 Leipzig, Niemcy; pomoc@posterlounge.pl, telefon: +49 341 33 97 59 00) o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną). Mogą Państwo skorzystać ze wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.


Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy standardowy sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Proszę odesłać lub przekazać nam towary, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni. Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu towarów. Koszt wysyłki towarów, które ze względu na swój charakter nie mogą zostać w zwykłym trybie odesłane pocztą, jest szacowany maksymalnie na około 600,00 zł. Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.


Wzór formularza odstąpienia od umowy

(Formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

  • Adresat Posterlounge GmbH, Braunstraße 3, 04347 Leipzig, Niemcy, pomoc@posterlounge.pl:
  • Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)
  • Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)
  • Imię i nazwisko konsumenta(-ów)
  • Adres konsumenta(-ów)
  • Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)
  • Data

(*) Niepotrzebne skreślić.


Dobrowolne prawo zwrotu do 100 dni po otrzymaniu towaru

Dotyczy konsumentów: oprócz ustawowego prawa do odstąpienia od umowy przysługuje Państwu dobrowolne prawo zwrotu towaru w ciągu 100 dni od jego otrzymania. Prawo zwrotu umożliwia Państwu również odstąpienie od umowy po upływie 14‑dniowego terminu odstąpienia od umowy poprzez zwrot towaru w ciągu 100 dni od daty jego otrzymania (termin rozpoczyna swój bieg dzień po otrzymaniu towaru) na podany poniżej adres. Wysyłka w podanym terminie oznacza dotrzymanie terminu. Warunkiem skorzystania z dobrowolnego prawa zwrotu jest jednak zwrócenie towaru w całości i bez uszkodzeń.

Towar prosimy odesłać na adres:
Posterlounge GmbH, Braunstraße 3, 04347 Leipzig, Niemcy

Umownie przyznane dobrowolne prawo zwrotu nie narusza ustawowego prawa do odstąpienia od umowy. Do upływu 14‑dniowego okresu odstąpienia od umowy zastosowanie znajdują wyłącznie warunki ustawowe wymienione w informacjach o odstąpieniu od umowy. Dobrowolne prawo zwrotu nie ogranicza Państwa ustawowych praw gwarancyjnych.


Etykieta zwrotna

Przy zwrotach towarów dokonywanych za pośrednictwem firmy kurierskiej można skontaktować się z naszym działem obsługi klienta (wysłać maila na adres pomoc@posterlounge.pl lub telefonicznie +49 341 33 97 59 00) i zamówić etykietę zwrotną w cenie 32,95 zł.

Towary dostarczane za pośrednictwem spedycji (tj. wszystkie produkty w rozmiarze L, których koszt przesyłki podczas składania zamówienia wynosił 189,95 zł) mogą również zostać odesłane z powrotem. Koszt takiej wysyłki wynosi 329,95 zł i jest pobierany w formie ryczałtu. Chęć odesłania zamówienia należy zgłosić w naszym dziale obsługi klienta w celu ustalenia szczegółów odbioru paczki przez firmę spedycyjną.

Odpowiednia kwota zostanie odjęta od kwoty zwrotu po odesłaniu towaru.